User Tools

Site Tools


08563-calliostoma-echinatum-la-gi

Calliostoma echinatum
Calliostoma echinatum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. echinatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma echinatum
Dall, 1881

Calliostoma echinatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma echinatum Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma echinatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma echinatum tại Wikimedia Commons

08563-calliostoma-echinatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)