User Tools

Site Tools


08575-lepetella-postapicula-la-gi

Lepetella postapicula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Lepetella
Loài (species) L. postapicula
Danh pháp hai phần
Lepetella postapicula
Dell, 1990

Lepetella postapicula là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetella postapicula Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetella postapicula tại Wikispecies
08575-lepetella-postapicula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)