User Tools

Site Tools


08576-temnozaga-la-gi

Temnozaga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Sutilizonidae
Chi (genus) Temnozaga
McLean, 1989

Temnozaga là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong family Sutilizonidae.[1]

Các loài trong chi Temnozaga gồm có:

  • Temnozaga parilis McLean, 1989[2]
  1. ^ Temnozaga McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Temnozaga parilis McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Sutilizonidae-stub

08576-temnozaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)