User Tools

Site Tools


08578-calliotropis-rostrum-la-gi

Calliotropis rostrum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. rostrum
Danh pháp hai phần
Calliotropis rostrum
Vilvens, 2007

Calliotropis rostrum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis rostrum Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis rostrum tại Wikispecies
08578-calliotropis-rostrum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)