User Tools

Site Tools


08580-fissurella-barbouri-la-gi

Fissurella barbouri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. barbouri
Danh pháp hai phần
Fissurella barbouri
Farfante, 1943

Fissurella barbouri là một loài ốc biển nhỏ or true limpet, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella barbouri Farfante, 1943. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella barbouri tại Wikispecies
08580-fissurella-barbouri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)