User Tools

Site Tools


08581-coleophora-etrusca-la-gi

Coleophora etrusca là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều dài cánh trước khoảng 5 mm. Con trưởng thành bay vào tháng 5 and tháng 6.[2]

08581-coleophora-etrusca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)