User Tools

Site Tools


08582-tr-n-minorca-la-gi


Trận Minorca diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 1756 là một cuộc đụng độ giữa Hải quân Anh và Hải quân Pháp. Là một trận đánh thuộc Chiến tranh bảy năm ở châu Âu. Ngay sau khi Anh tuyên chiến với Nhà Bourbon, hai hạm đội của họ đã trạm chán nhau tại hòn đảo Minorca ngoài khơi Địa Trung Hải. Và kết quả là một chiến thắng của Pháp.

  • Anderson, Fred. Crucible of War: The Seven Years' War and the fate of Empire in British North America, 1754-1766. Faber and Faber, 2000.
  • Brown, Peter Douglas. William Pitt, Earl of Chatham: The Great Commoner. George Allen & Unwin, 1978.
  • Dull, Jonathan R. The French Navy and the Seven Years' War. University of Nebraska, 2005.
  • Lambert, Andrew. Admirals: The Naval Commanders Who Made Britain Great. Faber and Faber, 2009.
08582-tr-n-minorca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)