User Tools

Site Tools


08588-lepetella-sierrai-la-gi

Lepetella sierrai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Lepetella
Loài (species) L. sierrai
Danh pháp hai phần
Lepetella sierrai
Dantart & Luque, 1994 [1]

Lepetella sierrai là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dantart L. & Luque A. A., 1994: Cocculiniformia and Lepetidae (Gastropoda: Archaeogastropoda) from Iberian waters, Journal of Molluscan Studies 60 (3): 277-313
  2. ^ Lepetella sierrai Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetella sierrai tại Wikispecies
08588-lepetella-sierrai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)