User Tools

Site Tools


08591-manganesepta-la-gi

Manganesepta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Manganesepta
McLean & Geiger, 1998

Manganesepta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Fissurellidae.[1]

Các loài trong chi Manganesepta gồm có:

  • Manganesepta hessleri McLean & Geiger, 1998[2]
  1. ^ Manganesepta McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 04/19/10.
  2. ^ Manganesepta hessleri McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08591-manganesepta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)