User Tools

Site Tools


08594-coleophora-pustulosa-la-gi

Coleophora pustulosa là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Siberia và Mông Cổ.

Chiều dài cánh trước khoảng 6 mm. Con trưởng thành bay vào tháng 7 and tháng 8.[1]

08594-coleophora-pustulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)