User Tools

Site Tools


08602-bichoristes-la-gi

Bichoristes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Phân họ (subfamilia) Choristellinae
Chi (genus) Bichoristes
McLean, 1992[1]

Bichoristes là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Lepetellidae.[2]

Các loài trong chi Bichoristes gồm có:

  • Bichoristes wareni McLean, 1992[3]
  1. ^ McLean J. H. (1992). "Systematic review of the family Choristellidae (Archeogastropoda: Lepetellacea) with descriptions of new species". Veliger 35(4): 273-294. Bichoristes is on the page 287.
  2. ^ Bichoristes McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Bichoristes wareni McLean, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08602-bichoristes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)