User Tools

Site Tools


08603-amphiplica-la-gi

Amphiplica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pseudococculinidae
Chi (genus) Amphiplica
Haszprunar, 1988[1]

Amphiplica là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Pseudococculinidae.[2]

Các loài trong chi Amphiplica gồm có:

  • Amphiplica concentrica (Thiele, 1909)[3]
  • Amphiplica plutonica Leal & Harasewych, 1999[4]
  1. ^ Haszprunar (1988). Zool. Ser. 17(2): 177.
  2. ^ Amphiplica Haszprunar, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Amphiplica concentrica (Thiele, 1909). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Amphiplica plutonica Leal & Harasewych, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08603-amphiplica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)