User Tools

Site Tools


08605-otukaia-la-gi

Otukaia
Calliostoma kiheiziebisu shell.png
Drawing of the apertural view of the vỏ ốc Otukaia kiheiziebisu
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Chi (genus) Otukaia
Ikebe, 1942[1]
Loài điển hình
Calliostoma kiheiziebisu Otuka, 1939
Các loài

Xem trong bài.

Otukaia là một chi ốc biển kích thước trung bình-nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.

Các loài thuộc chi Otukaia bao gồm:[2][3]

 • Otukaia blacki Dell, 1956
 • Otukaia crustulum Vilvens & Sellanes, 2006[4]
 • Otukaia eltanini
 • Otukaia kiheiziebisu Otuka, 1939 - đồng nghĩa: Calliostoma kiheiziebisu Otuka, 1939. - loài điển hình của phân chi Otukaia.[5]
 • Otukaia otukai Ikebe, 1942
 • Otukaia rossica (Dall, 1919) - Russian margarite

Đồng nghĩa:

 • Otukaia ikukoae Sakurai, 1994 là đồng nghĩa của Calliostoma ikukoae Sakurai, 1994[6]
 1. ^ Ikebe (1941) Venus 11: 60; Ikebe (1942) Jap. J. geol. geogr. 18(4): 277.
 2. ^ Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 3. ^ NZ Mollusca
 4. ^ Vilvens & Sellanes (2006). The Nautilus 120(1): 15-20.
 5. ^ http://www.gastropods.com/Taxon_pages/Family_CALLIOSTOMATIDAE_CALLIOSTOMATINAE.shtml accessed 16 tháng 6 năm 2010
 6. ^ “WoRMS”. Truy cập 5 tháng 11 năm 2015. 
08605-otukaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)