User Tools

Site Tools


08606-calliostoma-diadematum-la-gi

Calliostoma diadematum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. diadematum
Danh pháp hai phần
Calliostoma diadematum
Marshall, 1995

Calliostoma diadematum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma diadematum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma diadematum tại Wikispecies
08606-calliostoma-diadematum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)