User Tools

Site Tools


08607-calliotropis-reticulina-la-gi

Calliotropis reticulina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. reticulina
Danh pháp hai phần
Calliotropis reticulina
(Dall, 1895)

Calliotropis reticulina là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis reticulina (Dall, 1895). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis reticulina tại Wikispecies
08607-calliotropis-reticulina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)