User Tools

Site Tools


08608-fissurella-angusta-la-gi

Fissurella angusta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. angusta
Danh pháp hai phần
Fissurella angusta
(Gmelin, 1791)

Fissurella angusta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella angusta (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella angusta tại Wikispecies
08608-fissurella-angusta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)