User Tools

Site Tools


08609-fissurella-subrostrata-la-gi

Fissurella subrostrata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. subrostrata
Danh pháp hai phần
Fissurella subrostrata
Gray in Sowerby I, 1835

Fissurella subrostrata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài

The size of an adult shell reaches 30 mm.

This marine species is found along St Vincent, West Indies

  1. ^ Fissurella subrostrata Gray in Sowerby I, 1835 . World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2011.
  • Gastropods.com: Fissurella subrostrata; accessed: 21 tháng 4 năm 2011
08609-fissurella-subrostrata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)