User Tools

Site Tools


08616-borgia-la-gi

Borgia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Borgia
Dantart & Luque, 1994[1]

Borgia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Lepetellidae.[2]

Các loài trong chi Borgia gồm có:

  • Bogia labronica (Bogi, 1984)[3]
  1. ^ Dantart & Luque (1994). Journal of Molluscan Studies 60(3): 300.
  2. ^ Borgia Dantart & Luque, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Bogia labronica (Bogi, 1984). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08616-borgia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)