User Tools

Site Tools


08618-calliostoma-thachi-la-gi

Calliostoma thachi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. thachi
Danh pháp hai phần
Calliostoma thachi
Alf & Stratmann, 2007[1]

Calliostoma thachi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Alf & Stratmann (2007). Archiv für Molluskenkunde 136 (1): 19-23. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma thachi Alf & Stratmann, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma thachi tại Wikispecies
08618-calliostoma-thachi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)