User Tools

Site Tools


08619-jujubinus-interruptus-la-gi

Jujubinus interruptus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) J. interruptus
Danh pháp hai phần
Jujubinus interruptus
Sowerby
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Cantharidus (Jujubinus) interruptus (Wood, 1828)
  • Calliostoma plambralum Spry, 1961

Jujubinus interruptus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma plambralum Sowerby. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Spry, J.F. (1961). The sea shells of Dar es Salaam: Gastropods. Tanganyika Notes and Records 56
  • To World Register of Marine Species
08619-jujubinus-interruptus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)