User Tools

Site Tools


08620-calliostoma-dentatum-la-gi

Calliostoma dentatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. dentatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma dentatum
Quinn, 1992

Calliostoma dentatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 8.4 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 12 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 55 m.[2]

  1. ^ Calliostoma dentatum Quinn, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma dentatum tại Wikispecies
08620-calliostoma-dentatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)