User Tools

Site Tools


08622-fissurella-alabastrites-la-gi

Fissurella alabastrites
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. alabastrites
Danh pháp hai phần
Fissurella alabastrites
Reeve, 1849

Fissurella alabastrites là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurella alabastrites Reeve, 1849. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurella alabastrites tại Wikispecies
08622-fissurella-alabastrites-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)