User Tools

Site Tools


08623-saraca-declinata-la-gi

Saraca declinata là một loài thực vật thuộc họ Fabaceae. Đây loài hoa biểu tượng của tỉnh Yala, Thái Lan. Loài này phân bố ở Thái Lan, Myanma, Việt Nam (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng[1]). Loài này được du nhập vào Ceylon.

  • Kress, W. John, DeFilipps, Robert A., Farr, Ellen, & Kyi, Daw Yin Yin. (2003). A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of Myanmar. Washington, D. C.: National Museum of Natural History.
  • Phương tiện liên quan tới Saraca declinata tại Wikimedia Commons


Bản mẫu:Fabaceae-tree-stub

08623-saraca-declinata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)