User Tools

Site Tools


08627-v-nh-th-nh-h-a-b-nh-huy-n-la-gi

Vĩnh Thịnh là xã ven biển, nằm phía Nam quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

  • Quy hoạch chung xây dung đô thị Cái Cùng, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - tỷ lệ 1/2000.
  • Địa điểm quy hoạch: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
  • Dự kiến quy mô dân số, quy mô đất đai:

+ Quy mô dân số:

. Dự báo năm 2020: khoảng 4.000 người.

. Dự báo năm 2025: khoảng 6.000 người.

+ Quy mô đất đai:

. Năm 2020: khoảng 75ha.

. Năm 2025: khoảng 103ha.

  • Phạm vi ranh giới quy hoạch:

+ Phía Đông: Giáp kênh Nông trường (hướng xã Vĩnh Hậu).

+ Phía Tây: Giáp kênh cống Cái Cùng - xã Long Điền Đông (đường tỉnh ĐT 979B huyện Đông Hải).

+ Phía Nam: Giáp đê Biên phòng - Biển Đông (đường huyện ĐH.36).

+ Phía Bắc: Giáp Đê Trường Sơn - xã Vĩnh Mỹ A (đường tỉnh ĐT.977.

  • Năm 2025: Thị Trấn Cái Cùng đạt chuẩn đô thị loại V (trên cơ sở chia tách xã Vĩnh Thịnh thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Cái Cùng, 1 xã Vĩnh Thịnh) trực thuộc huyện Hòa Bình.

Xã Vĩnh Thịnh:

. Phía Đông: giáp xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

. Phía Tây: giáp kênh xáng Cái Cùng và xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

. Phía Nam: giáp Biển Đông.

. Phía Bắc: giáp xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

Xã Vĩnh Thịnh gồm 7 Ấp:

1. Ấp Vĩnh Kiểu.

2. Ấp Vĩnh Bình.

3. Ấp Vĩnh Hòa.

4. Ấp Vĩnh Lạc.

5. Ấp Vĩnh Lập.

6. Ấp Vĩnh Mới.

7. Ấp Vĩnh Tiến.

Diện tích tự nhiên là 11.908,26 ha.

08627-v-nh-th-nh-h-a-b-nh-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)