User Tools

Site Tools


08631-addisoniidae-la-gi

Addisoniidae là một họ ốc biển, nước sâu, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong nhánh Vetigastropoda.[1]

Các phân họ và chi trong họ Addisoniidae gồm[2]:

Phân họ Addisoniinae Dall, 1882

  • Addisonia Dall, 1882 - chi điển hình trong họ Addisoniidae

Phân họ Helicopeltinae Marshall, 1996[3]

  • Helicopelta Marshall, 1996 - type chi subfamily Helicopeltinae
  1. ^ Bouchet, P.; Rocroi, J.-P. (Ed.) (2005). Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. pp 397
  2. ^ Discover Life info at: [1] accessed 25 tháng 10 năm 2009
  3. ^ Marshall (1996) The Veliger 39(3): 250.
  • McLean J. H. (1985) "The archaeogastropod family Addisoniidae Dall 1882: life habit and review of species". The Veliger 28 99-108.
08631-addisoniidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)