User Tools

Site Tools


08632-thysanodonta-aucklandica-la-gi

Thysanodonta aucklandica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. aucklandica
Danh pháp hai phần
Thysanodonta aucklandica
Marshall, 1988

Thysanodonta aucklandica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta aucklandica Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Aucklandica tại Wikispecies
08632-thysanodonta-aucklandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)