User Tools

Site Tools


08635-calliotropis-pyramoeides-la-gi

Calliotropis pyramoeides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. pyramoeides
Danh pháp hai phần
Calliotropis pyramoeides
Vilvens, 2007

Calliotropis pyramoeides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis pyramoeides Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis pyramoeides tại Wikispecies
08635-calliotropis-pyramoeides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)