User Tools

Site Tools


08637-fissurella-afra-la-gi

Fissurella afra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Fissurellinae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. afra
Danh pháp hai phần
Fissurella afra
Quoy & Gaimard, 1834
Danh pháp đồng nghĩa

Fissurella de Praya

Fissurella afra là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Điều đặc biệt của các loài động vật thân mềm bản địa củaquần đảo của the Archipelago hay Capo Verde, đặc biệt là của St. Iago [2].

  1. ^ Fissurella afra Quoy & Gaimard, 1834. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Voyage de l'Astrolabe Zool.. Vol. 3, p. 336
08637-fissurella-afra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)