User Tools

Site Tools


08641-kh-ng-mai-la-gi

Phường Khương Mai
Thành phố Hà Nội
Quận Thanh Xuân
Chủ tịch ủy ban nhân dân Email: ủy ban nhân dâ[email protected]
Diện tích: 98,4 ha²
Số dân: 5.506 người;
Mật độ:

Khương Mai là một phường thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Khương Mai có 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.506 người (1996).

Địa giới phường Khương Mai: Đông giáp phường Phương Liệt; Tây giáp phường Khương Trung; Nam giáp phường Định Công; Bắc giáp phường Khương Thượng (quận Đống Đa).

Khương Mai là phường đầu tiên tại Hà Nội có trang Web chính thức dành cho chính quyền phường giao tiếp với nhân dân trong phường.

  • Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 74/CP ngày 22 Tháng 11 năm 1996.
  • Phường đầu tiên ở Hà Nội có trang Web
  • Trang Web chính thức của phường Khương Mai
08641-kh-ng-mai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)