User Tools

Site Tools


08648-anatomidae-la-gi

Anatomidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Các chi

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
 • Anatominae
 • Schizotrochidae
  Iredale & McMichael, 1962 (n.a.)

Anatomidae là một họ ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong nhánh Vetigastropoda (theo Bouchet & Rocroi, 2005).

Các chi thuộc họ Anatomidae gồm:

 • Anatoma Woodward, 1859
 • Thieleella Bandel, 1998
  • Thieleella bathypacifica Geiger & McLean, 2010[1]
  • Thieleella kelseyi (Dall, 1905)
  • Thieleella peruviana Geiger & McLean, 2010[1]
 • Sasakiconcha Geiger, 2006
 1. ^ a ă Geiger D. L. & McLean J. H. (10 tháng 2 năm 2010) "New species and records of Scissurellidae and Anatomidae from the Americas (Mollusca: Gastropoda: Vetigastropoda)". Zootaxa 2356: 1-35, 24 plates. preview.
08648-anatomidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)