User Tools

Site Tools


08652-calliostoma-cubense-la-gi

Calliostoma cubense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cubense
Danh pháp hai phần
Calliostoma cubense
Quinn, 1992

Calliostoma cubense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 16.6 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 11 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 11 m.[2]

  1. ^ Calliostoma cubense Quinn, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cubense tại Wikispecies
08652-calliostoma-cubense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)