User Tools

Site Tools


08659-nguy-n-h-u-ch-nh-trung-t-ng-la-gi

Nguyễn Hữu Chính (sinh 1959)[1] là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, hiện đang giữ chức Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật[2][3][4]

Ông Nguyễn Hữu Chính sinh ngày 18 tháng 01 năm 1959 tại Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam.

Ông nhập ngũ tháng 5 năm 1978. Vào Đảng ngày 12 tháng 8 năm 1980.

Trước năm 2007, ông từng giữ chức Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Cục Kỹ thuật Binh chủng

Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật

Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật[5][6]

Tháng 6 năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật[7]

Tháng 8 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2020, ông trúng cử chức vụ Đảng là Bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật.

Thiếu tướng (2013) Trung tướng (2017)

08659-nguy-n-h-u-ch-nh-trung-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)