User Tools

Site Tools


08664-h-u-ngh-a-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Hậu Nghĩa là thị trấn huyện lỵ của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Là đô thị loại IV từ năm 2010 Thị trấn có diện tích 12,43 km vuông, dân số năm 2018 là 18.596 người. Dự kiến trở thành phường Bàu Trai của TX Hậu Nghĩa.

Địa giới của thị trấn Hậu Nghĩa:

  • Phía tây giáp xã Hòa Khánh Tây và Xã Tân Phú
  • Phía nam giáp xã Hòa Khánh Đông và Hòa Khánh Tây
  • Phía bắc giáp xã Tân Mỹ

Thị trấn gồm 2 khu phố và 2 ấp:

  1. Khu phố A
  2. Khu phố B
  3. Ấp Gò Cao
  4. Ấp Sò Đo

Dưới thời Pháp thuộc, thị trấn Hậu Nghĩa nguyên là làng Bàu Trai thuộc quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn (sau năm 1956 thuộc tỉnh Long An).

Đến năm 1963, tỉnh Hậu Nghĩa được thành lập từ phần đất tách ra của các tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Dương; gồm 4 quận Củ Chi, Đức Hoà, Đức Huệ, Trảng Bàng. Tỉnh lỵ đặt tại làng Bàu Trai, hay còn gọi là thị xã Khiêm Cường.

Năm 1976, tỉnh Hậu Nghĩa bị giải thể, Trảng Bàng nhập về tỉnh Tây Ninh, Củ Chi nhập về TP HCM, Đức Huệ và Đức Hoà trở thành hai huyện thuộc tỉnh Long An. Thị xã Khiêm Cường chuyển thành thị trấn Hậu Nghĩa, huyện lỵ của huyện Đức Hoà.

08664-h-u-ngh-a-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)