User Tools

Site Tools


08666-clypeosectus-curvus-la-gi

Clypeosectus curvus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Clypeosectus
Loài (species) C. curvus
Danh pháp hai phần
Clypeosectus curvus
McLean, 1989

Clypeosectus curvus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clypeosectus curvus McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clypeosectus curvus tại Wikispecies
08666-clypeosectus-curvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)