User Tools

Site Tools


08670-calliostoma-crossleyae-la-gi

Calliostoma crossleyae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. crossleyae
Danh pháp hai phần
Calliostoma crossleyae
E.A. Smith, 1910

Calliostoma crossleyae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma crossleyae E.A. Smith, 1910. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma crossleyae tại Wikispecies
08670-calliostoma-crossleyae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)