User Tools

Site Tools


08681-clypeosectus-delectus-la-gi

Clypeosectus delectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Clypeosectus
Loài (species) C. delectus
Danh pháp hai phần
Clypeosectus delectus
McLean, 1989

Clypeosectus delectus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clypeosectus delectus McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clypeosectus delectus tại Wikispecies
08681-clypeosectus-delectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)