User Tools

Site Tools


08684-thysanodonta-chesterfieldensis-la-gi

Thysanodonta chesterfieldensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. chesterfieldensis
Danh pháp hai phần
Thysanodonta chesterfieldensis
Marshall, 1995

Thysanodonta chesterfieldensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta chesterfieldensis Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta chesterfieldensis tại Wikispecies
08684-thysanodonta-chesterfieldensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)