User Tools

Site Tools


08685-calliostoma-cristatum-la-gi

Calliostoma cristatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cristatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma cristatum
Marshall, 1995

Calliostoma cristatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma cristatum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cristatum tại Wikispecies
08685-calliostoma-cristatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)