User Tools

Site Tools


08686-calliotropis-ptykte-la-gi

Calliotropis ptykte
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. ptykte
Danh pháp hai phần
Calliotropis ptykte
Vilvens, 2007

Calliotropis ptykte là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis ptykte Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis ptykte tại Wikispecies
08686-calliotropis-ptykte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)