User Tools

Site Tools


08689-coleophora-tunisiae-la-gi

Coleophora tunisiae là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Tunisia và Algérie.

Chiều dài cánh trước khoảng 6 mm đối với con đực and about 5.5 mm đối với con cái. Con trưởng thành bay vào tháng 5.[1]

08689-coleophora-tunisiae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)