User Tools

Site Tools


08694-gorgoleptis-emarginatus-la-gi

Gorgoleptis emarginatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Gorgoleptis
Loài (species) G. emarginatus
Danh pháp hai phần
Gorgoleptis emarginatus
McLean, 1988

Gorgoleptis emarginatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gorgoleptis emarginatus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gorgoleptis emarginatus tại Wikispecies
08694-gorgoleptis-emarginatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)