User Tools

Site Tools


08695-pyropelta-la-gi

Pyropelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pyropeltidae
Chi (genus) Pyropelta
McLean & Haszprunar, 1987[1]

Pyropelta là một chi ốc biển nhỏ, động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Pyropeltidae.

Các loài trong chi Pyropelta gồm có:

  • Pyropelta bohlei
  • Pyropelta corymba
  • Pyropelta musaica
  • Pyropelta oluae
  • Pyropelta ryukyuensis
  • Pyropelta sibuetae
  • Pyropelta yamato
  1. ^ McLean J. H. & Haszprunar (1987). Veliger 30(2): 197.
08695-pyropelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)