User Tools

Site Tools


08696-thysanodonta-diadema-la-gi

Thysanodonta diadema
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. diadema
Danh pháp hai phần
Thysanodonta diadema
Vilvens & Maestrati, 2006[1]

Thysanodonta diadema là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens & Maestrati. 2006. Novapex Volume: 7 Issue: 1 Pages: 1-11. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Thysanodonta diadema Vilvens & Maestrati, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta diadema tại Wikispecies
08696-thysanodonta-diadema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)