User Tools

Site Tools


08698-emarginula-tenuicostata-la-gi

Emarginula tenuicostata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginulinae
Chi (genus) Emarginula
Loài (species) E. tenuicostata
Danh pháp hai phần
Emarginula tenuicostata
G.B. Sowerby II, 1863

Emarginula tenuicostata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Emarginula tenuicostata G.B. Sowerby II, 1863. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Emarginula tenuicostata tại Wikispecies
08698-emarginula-tenuicostata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)