User Tools

Site Tools


08708-gorgoleptis-patulus-la-gi

Gorgoleptis patulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Gorgoleptis
Loài (species) G. patulus
Danh pháp hai phần
Gorgoleptis patulus
McLean, 1988

Gorgoleptis patulus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gorgoleptis patulus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gorgoleptis patulus tại Wikispecies
08708-gorgoleptis-patulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)