User Tools

Site Tools


08709-angaria-neglecta-la-gi

Angaria neglecta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Angariidae
Phân họ (subfamilia) Angariinae
Chi (genus) Angaria
Loài (species) A. neglecta
Danh pháp hai phần
Angaria neglecta
Poppe & Goto, 1993

Angaria neglecta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Angariidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Angaria neglecta Poppe & Goto, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Angaria neglecta tại Wikispecies
08709-angaria-neglecta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)