User Tools

Site Tools


08710-pyropelta-bohlei-la-gi

Pyropelta bohlei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pyropeltidae
Chi (genus) Pyropelta
Loài (species) P. bohlei
Danh pháp hai phần
Pyropelta bohlei
Beck, 1996

Pyropelta bohlei là một loài ốc biển nhỏ, động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Pyropeltidae.[1]

  1. ^ Pyropelta bohlei Beck, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 27 tháng 3 năm 2010.
08710-pyropelta-bohlei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)