User Tools

Site Tools


08711-thysanodonta-eucosmia-la-gi

Thysanodonta eucosmia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. eucosmia
Danh pháp hai phần
Thysanodonta eucosmia
Marshall, 1995

Thysanodonta eucosmia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta eucosmia Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta eucosmia tại Wikispecies
08711-thysanodonta-eucosmia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)