User Tools

Site Tools


08712-calliotropis-pompe-la-gi

Calliotropis pompe
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. pompe
Danh pháp hai phần
Calliotropis pompe
Barnard, 1963

Calliotropis pompe là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis pompe Barnard, 1963. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis pompe tại Wikispecies
08712-calliotropis-pompe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)