User Tools

Site Tools


08714-emarginula-tenera-la-gi

Emarginula tenera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginulinae
Chi (genus) Emarginula
Loài (species) E. tenera
Danh pháp hai phần
Emarginula tenera
Locard, 1892[1]

Emarginula tenera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Locard A. (1892). Les coquilles marines des côtes de France. Paris, J.B. Baillière & fils: pp. 384. [pubblicato anche in Ann. Soc. Linn. Lyon vol. 37]. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Emarginula tenera Locard, 1892. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Emarginula tenera tại Wikispecies
08714-emarginula-tenera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)